Belasting aangifte

De jaarlijkse belastingaangifte is voor veel mensen verplicht. Bij het kopen van een huis en het betalen van hypotheekrente zijn de kosten (gedeeltelijk) aftrekbaar. Dit leidt vaak tot een belastingteruggave.

Voorlopige teruggave

De kosten van de financiering van de eigen woning, maar ook de rentebetaling, zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Die kan jaarlijks worden teruggevraagd, maar dit kan ook maandelijks om de uitgaven overzichtelijk te houden.

Toeslagen

Binnen de toeslagenregeling zijn diverse mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvangtoeslag of kindgebondenbudget. Deze regelingen zijn afhankelijk van het belastbaar inkomen. Vooral in het jaar van aankoop is het belastbaar inkomen veelal wat lager waardoor je misschien meer kunt ontvangen.

Administratie

Ondernemersaangiften kunnen alleen correct worden ingediend als er ook een goede administratie is gevoerd. Ondernemers kunnen hiervoor een boekhouder inschakelen die tevens de aangiften verzorgd.