Hypotheekbemiddeling

Het krijgen van een hypotheek bestaat uit verschillende fases:

  • Inventariseren
  • Analyseren
  • Adviseren
  • Bemiddelen
  • Nazorg

Bemiddelen is een kwestie van de juiste details. Elke bank heeft zo zijn eigen aandachtspunten, maar er zijn heel veel algemene zaken die voor elke bemiddeling geldt. Zo moeten de aan te leveren documenten voor de bank juist en volledig zijn. De documenten moeten geheel overeenstemmen met de uitgangspunten van het hypotheekplan. Dit betekent dus dat niet alleen de koopsom van de woning moet passen, maar ook de onderliggende waarde van de te verkopen woning correct moet zijn en uiteraard ook de beschikbare eigen middelen. Essentieel is dat alle factoren in samenhang op elkaar zijn afgestemd. De aankoopdatum, mogelijke verkooptermijn, toekomstige inkomstenontwikkelingen en alle onzekerheden die in de tussentijd plaats kunnen vinden.

Dat maakt dat de toegevoegde waarde van een Woonoverstap Specialist onmisbaar is in een soepele overgang van de oude huis naar je nieuwe thuis.